Contact us

Contact:
Ectec GmbH
Wilhelm-Ruppert-Straße 38, Gebäude F12,
51147 Köln, Germany
Tel: 02203/1866542
Fax: 02203/1866543
Site: www.ectec.net
Email:info@ectec.net

Factory location:
#2, FL1, Building H, Wang Tang Gong Ye Qu, Guan Long,
Xi Li, Nan Shan, Shenzhen, 518055, P.R.China
Tel: +86 755 2658 6871
Fax: +86 755 2601 8112